Návšteva ÚĽUV (tr. Slnečnice)

Spoznávali sme tradičné ľudové remeslá – košikárstvo, tkáčstvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo.