Návšteva SNG (tr.Slnečnice)

Objavujeme umelecké diela v SNG.