Návšteva Bratislavského hradu, zber gaštanov (tr. Margarétky)

Navštívili sme Bratislavský hrad a cestou sme si nazbierali gaštany…