Mikuláš

Vitaj svätý Mikuláš, vitaj v našej škôlke…