Medická záhrada – tr. Slnečnice s prvákmi

Zážitkové vzdelávanie v Medickej záhrade s prvákmi.