MDD (tr. Konvalinky a tr. Margarétky)

Na svete je veľa detí a na všetky slnko svieti…