Maškarný ples (tr. Slnečnice)

Maškarný ples radi máme, každý rok ho privítame…