Malí pozorovatelia (tr. Konvalinky)

Pozorovali sme plávajúce a potápajúce sa predmety…