Ľudské telo (tr. Nezábudky)

Počas celého týždňa sme sa oboznamovali s ľudským telom a jeho fungovaním. Zapojili sme sa do množstva aktivít, kreslili sme, tvorili, žiaľ nie všetko fotili. To málo čo máme, teraz ponúkame…