Land art (tr. Slnečnice)

Land art – umenie z prírody, v prírode. Tvorili sme obrazy konkrétne i abstraktné…