Ponuka krúžkovej činnosti

Anglický jazyk

Krúžok anglického jazyka prebieha v budove MŠ v popoludňajších hodinách 2-krát do týždňa. Výučba sa realizuje hravou formou prostreníctvom Cookie-ho a jeho kamarátov. Krúžkovú činnosť zabezpečuje lektorka Mgr. Mária Mydlová.
Kontakt: maria.mydlova@ursula.sk


Súkromná základná umelecká škola

Naša MŠ spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou.
Deti si preberajú učitelia zo SZUŠ v materskej škole a odvádzajú si ich na krúžky do budovy ZŠ sv. Uršule, v ktorej sa krúžky realizujú. Pre viac informácií o SZUŠ kliknite sem.
V prípade, že chcete vedieť viac informácií i spolupráci MŠ sv. Uršule a SZUŠ, informujte sa u triednych učiteľov.