Kresba okolia MŠ (tr. Slnečnice)

Predškoláci sme už veľkí, radi kreslíme… i na školskom dvore, našu škôlku zvečníme…