Spojená škola sv. Uršule

Adresa:
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4

811 01  Bratislava

Vedenie školy:
riaditeľka školy: Mgr. Jana Rybaničová, PhD.
e-mail: riaditel@ursula.sk

zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Mária Koscelníková
e-mail: zastupkyna-ms@ursula.sk​
tel. č. MŠ: 0949 381 840

Školská jedáleň:

Adresa:
Uršulínska 5
811 01 Bratislava

Tel. č.: 02/5443 2804
Vedúci školskej jedálne: Jakub Slovák
e-mail: jedalen@ursula.sk