Karneval (tr.Konvalinky)

Všetkým deťom na známosť sa dáva, že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva…