Jarná prechádzka (tr. Margarétky)

Počas jarnej prechádzky krokujeme podľa pokynov…