Informácie pre rodičov

MŠ sa otvára 3. septembra 2018.

Prevádzka MŠ: 6,30 hod. – 17,00 hod.

Príchod do MŠ: 6,30 – 8,00 hod. (tzn., že do 8.00 hod. by malo byť dieťatko už v triede, nie ešte len vstúpiť  do budovy).

Zberné triedy:
Sedmokrásky (pre deti z tr. Sedmokrásky a Margarétky),
Slnečnice (pre deti z tr. Slnečnice a Nezábudky) sú v prevádzke:

  • ráno od 6,30 hod. do 7,30 hod je zbernou triedou zatiaľ LEN trieda SEDMOKRÁSKY (tzn., že svoje dieťatko si prezlečiete v šatni a privediete ho do zbernej triedy; o 7,30 si učitelia odvádzajú deti do svojich tried)
  • popoludní od 16,00 hod. do 17,00 hod. sú zberné DVE TRIEDY, podľa vyššie uvedeného rozdelenia.

V pondelok po príchode do MŠ nájdete na dverách každej triedy zoznam  detí, kde si môžete overiť zaradenie Vášho dieťatka do triedy, ktoré ste už obdržali mailom (ak ste mail nedostali, prosíme Vás, kontaktujte nás na zastupkyna-ms@zsmsursule.sk ).

Dieťatko odovzdáte učiteľom, rodičia do tried nevstupujú. Učitelia Vám povedia základné inštrukcie a dajú Vám tlačivá, ktoré je potrebné v
priebehu dňa vypísať. Tiež Vás prosíme, aby ste sa nepohybovali v  priestoroch MŠ (detské toalety, toalety pre zamestnancov, jedáleň), z
hygienických a bezpečnostných dôvodov. Prosíme Vás, pri vstupe do MŠ použite návleky, ktoré sú hneď vedľa vchodových dvier. Ďakujeme 🙂

Odhlasovanie dieťatka z obedu je možné v daný deň do 8,00 hod. len na tel. č. materskej školy 0944 626 280 (NIE vedúcej ŠJ, ale nám na číslo MŠ). Na nasledujúci deň/nasledujúce dni môžete dieťatko písomne odhlásiť  v príslušnom tlačive na nástenke v MŠ a oznámiť učiteľovi dôvod neprítomnosti; v tomto prípade už nemusíte volať.

V prílohe mailu ste obdržali zoznam vecí, ktoré budú detičky potrebovať. Veľmi  Vás prosíme, aby ste veci detičkám podpísali. (klik sem: Zoznam veci do MS )

Prosíme Vás, aby ste neuhrádzali školné poplatky, nakoľko došlo k  zmenám. O platbách Vás budeme informovať na rodičovskom združení, ktorého termín ešte upresníme.

Prajeme Vám pokojoný požehnaný čas. Tešíme sa na Vás a na Vaše deťúrence!

 

Mgr. Mária Koscelníková