Ihrisko (tr. Margarétky)

Na ihrisku sa radi hráme, trampolínu vyskúšame.