Hurbanovo námestie – zvonkohra (tr. Margarétky)

Na Hurbanovom námestí sme objavili rovnovážnu kladinu i zvonkohru.