Hry v pieskovisku (tr. Slnečnice)

Piesok ako prírodný materiál poskytuje deťom široký priestor pre hru. Napomáha rozvíjať detskú fantáziu, kreativitu, logické myslenie a preto u detí hru s pieskom podporujeme …