Hry s padákom (tr. Slnečnice)

Hrali sme sa s padákom na školskom dvore –  loptičky nám skákali hore ba i dole…