Hry s farebným padákom (tr. Nezábudky)

Hry s farbeným padákom sú obľúbenou činnosťou. Deti pri hre pociťujú potrebu spolupráce, napr. pri udržaní lopty, pri imitácii morských vĺn a pod. Učia sa vnímať svoje telo a porozumieť mu, trénujú si sebaovládanie, sebakontrolu a spoluprácu…