Hry a aktivity v triede Nezábudky

Konštruovali sme zo stavebníc stavby aj ľudské telo.