Riaditeľské voľno – metodický deň učiteľov uršulínskych škôl