Popolcová streda – sv. omša o 15:30 hod. v uršulínskom kostole