Deň ZEME (tr. Margarétky)

 Malí zvedavci spoznávali prírodu, hrali hry s environmentálnou tematikou a zapájali sa do športových aktivít…