Deň detí a výlet na Devín (tr. Slnečnice)

Náš koncoročný výlet loďou k zrúcaninám hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy s prestávkou na Devíne, oslava MDD…