Daphne – tr. Margarétky

Zážitkovou formou sme sa oboznamovali s mnohými prínosmi lesa. Jeho mnohé funkcie prišla deťom vysvetliť odborníčka na problematiku z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.