Čo sa deje v materskej škole?

Prinášame Vám aktuálny infolist akcií, ktoré sa udiali v materskej škole za uplynulé obdobie.