Aktivita ľudské telo – tr. Slnečnice

Takto sme strihali, lepili, ľudskú kostru tvorili…