Aj my sme súčasťou milióna detí

Zapojili sme sa do celosvetovej iniciatívy a modlili sme sa ruženec za mier a jednotu vo svete.