Adventná svätá omša

Spoločné slávenie adventnej svätej omše v školskej kaplnke.