2% dane

Vážení rodičia, 

zákon nám umožňuje darovať  2%  resp.  3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože Vaša daň by bola inak odvedená štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% prípadne 3%.

V prípade, že sa rozhodnete darovať svoje 2% resp. 3% nášmu OZ pri MŠ sv. Uršule, pripravili sme pre Vás tlačivá:

Potvrdenie o zaplateni dane

Vyhlásenie_OZ MS Ursula – editovateľné

                                                        Za Vaše dary Vám srdečne ďakujeme!